Cena služeb

Účetnictví, daňová evidence i mzdy jsou individuální záležitostí každého podnikatele či firmy a pro správné posouzení ceny za poskytované služby potřebuji znát více informací o Vašich individuálních požadavcích a náležitostech spojených s konkrétním oborem podnikání.

V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat, ráda Vám připravím individuální cenovou nabídku.

Mezi požadavky a náležitosti ovlivňující cenovou tvorbu patří:

 • Zda jste fyzickou nebo právnickou osobou (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s., družstvo).
 • Zda požadujete zpracování daňové evidence (v případě fyzických osob) nebo vedení účetnictví.
 • Zda jste plátci DPH či nikoliv, a pokud ano, pak plátci s měsíčním nebo čtvrtletním zdaňovacím obdobím.
 • Zda obchodujete se zahraničím.
 • Zda máte vozidlo/a v obchodním majetku.
 • Zda vedete skladové hospodářství (účtování zásob způsobem A).
 • Zda požadujete pravidelné sestavování výkazů (měsíčně, čtvrtletně, pololetně) nebo sestav.
 • Zda požadujete obsluhu datové schránky.
 • Zda požadujete poradenství/daňovou optimalizaci a v jakém rozsahu (nad rámec běžného vedení účetnictví či zpracování daňové evidence).
 • Zda požadujete sledování jednotlivých zakázek/středisek (ovlivňuje počet účetních položek (evidenčních položek v případě daňové evidence)).
 • Počet dokladů/účetních (evidenčních) položek.
 • Počet zaměstnanců, náročnost mezd (časová mzda, měsíční mzda, benefitní systém, ...).

Co nejpodrobnějším poskytnutím prvotních informací ke stanovení ceny způsobí, že cena z cenové nabídky bude konečná. Případné korekce ceny (při navýšení počtu dokladů/účetních (evidenčních) položek, navýšení náročnosti mezd (souběh pracovních poměrů), navýšení požadavku na poradenství či daňovou optimalizaci) s Vámi budou předem konzultovány.

Počet účetních (evidenčních) položek je rozdílný od počtu dokladů. Přibližme si tento rozdíl na konkrétních příkladech, protože pro klienty nezabývající se účetnictvím profesionálně může obtížné tento pojem správně uchytit.

 • U faktury, která neobsahuje DPH, většinou platí, že jeden doklad znamená jednu účetní (evidenční) položku.
 • Pokud je však klient plátcem DPH a faktura DPH obsahuje, pak už je faktura rozdělena na 2 účetní (evidenční) položky, a to např. služba a DPH.
 • Pokud je faktura např. na spotřebu energie, kde je rozdělena spotřeba na jednotlivá účetní období (např. jednotlivé kalendářní roky) a navíc je uveden i odpočet záloh, pak se může jednat i o 4 položky.
 • Pokud je doklad vystaven na více rozdílných služeb/zboží, pak každé toto rozúčtování je samostatnou položkou.
 • Pokud klient požaduje rozdělení nákladů na jednotlivé zakázky (zakázka režie, zakázka stavba RD klienta A, ...), pak je počet položek znásoben počtem zakázek na jednom dokladu.
 • Účetní (evideční) položka však může vzniknout i bez dokladu. U plátce DPH je to zaúčtování DPH vždy ke konci zdaňovacího období). Každá položka bankovního výpisu je také položkou.

Z výše uvedeného je zřejmé, že určení položek předem je pro klienta obtížné, avšak pro stanovení ceny nejpřesnější. Počet účetních (evidenčních) položek zjistíme po zaúčtování dokladů velmi jednoduše z účetního deníku (peněžního deníku v případě daňové evidence). Klient poskytne informace mimo výše uvedených specifik o počtu dokladů nebo účetní/peněžní deník z předchozího období (s přihlédnutím vývoje v současném období).

Pro více informací mě neváhejte kontaktovat. Těším se na budoucí spolupráci.